Svet-Stranek.cz
AutoTruckPartsServis ATPS STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ
Náhradní Díly Osobní Nákladní Vozy Autoservis

Ceník Autobaterií:AutoTruckPartsServis ATPS STRÁNKY JSOU VE VÝSTAVBĚ

Ceník Autobaterií

Ceník Autobaterií
Prodej značkových baterií Banner, Mamut.
  Co třeba vědět nabíjení montáž údržba
 • při koupi nové baterie zajištění eko likvidace použité baterie 
 • záruka 2 roky
 • nabíjení autobaterií i motobaterií                      
 • Při montáži do vozidla musí být vypnuty všechny spotřebiče
 • Při montáži je nutné dodržet polaritu, jinak může dojít ke škodám na vozidle
 • U staré baterie nejdříve odpojte záporný pól a potom kladný, při montáži nové baterie nejdříve připojte kladný, potom záporný pól.
 • Akumulátor musí být na vozidle pevně uchycen (pozor na deformaci obalu)
 • Póly akumulátoru udržujte v čistém a dobře zajištěném stavu - chraňte vazelínou
 • Horní část akumulátoru udržujte v čistém a suchém stavu
 • Akumulátor pravidelně kontrolujte, hladinu elektrolytu dle potřeby doplňujte destilovanou vodou a udržujte ji v předepsané výšce (nepřeplňujte akumulátor), nikdy nedoplňujte akumulátor kyselinou sírovou. Potřeba častého doplňování destilovanou vodou může signalizovat nesprávnou funkci elektrického zařízení vozidla a následně snížení životnosti akumulátoru (dobíjecí soustava vozidla musí pracovat v rozmezí 13,8 až 14,6 V - jinak dojde k poškození akumulátoru
 • Při delším nepoužívání vozidla doporučujeme odpojit záporný pól akumulátoru, popřípadě akumulátor vyjmout z vozidla a uskladnit na suchém, bezprašném a před vlivy počasí chráněném místě. Dlouhodoběji uskladněný a nepoužívaný akumulátor se musí jednou za 4 měsíce plně dobít
 • Nikdy neponechávejte akumulátor vybitý (např. pokud dojde k závadě na vozidle, při zapnutí spotřebiče v autě při jeho odstavení, atd.)

Nabíjení akumulátoru:

Akumulátor nabíjíme (dobíjíme) proudem, který odpovídá maximálně 1/10 hodnoty jeho kapacity (např. kapacita 50Ah, max. nabíjecí proud 5A), akumulátor o napětí 6V dobíjíme elektrickým proudem , který odpovídá 1/5 hodnoty kapacity, (při tomto postupu dojde k nabití úplně vybitého akumulátoru cca za 10-13 hodin)
Při nabíjení nesmí napětí na pólech akumulátoru přesáhnout 16V (automatické nabíjecí zdroje mají již tyto hodnoty nastaveny). Nepoužívejte rychlonabíjecí zdroje.
Akumulátor lze považovat za nabitý, pokud všechny články stejně intenzivně plynují, hustoty elektrolytu je ve všech článcích cca 1280 g/litr a napětí akumulátoru je při průchodu předepsaného proudu v rozmezí 15,3-16V
 

UPOZORNĚNÍ

Při nabíjení akumulátoru se z elektrolytu na elektrodách uvolňuje vodík, který smíšený se vzduchem tvoří výbušnou směs. Při nabíjení nemanipulujte v blízkosti akumulátoru s otevřeným ohněm. Výbuch může způsobit i jiskra vzniklá při manipulaci se svorkami nebo při uvolněné svorce při zapnutém nabíjecím okruhu a při zkratování pólů vodivými předměty.